WWW.SIAMGREENFARM.COM Facebook : saimgreenfarm
ฟาร์มผักมาตรฐานสากลของคนไทย ID line : saimgreenfarm
ผลิตภัณฑ์ของ สยามกรีนฟาร์ม ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)
โครงการความปลอดภัยอาหาร (FOOD SAFETY) ด้านพืช

 

เยี่ยมชมฟาร์มปากช่อง